สาธารสุขอำเภอเขื่องใน รพ.สต.บ้านบุตร และคณะ อสม. ลงพื้นที่ให้บริการตรวจ ATK กลุ่มเสียงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 สายพันธ์โอไมครอน ให้แก่พี่น้องชาวตำบลแดงหม้อ

วันพฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2565 08:38

       เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ โดย นายสมชาย สายเสมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวสมพร ทุมวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับสาธารสุขอำเภอเขื่องใน รพ.สต.บ้านบุตร และคณะ อสม. ลงพื้นที่ให้บริการตรวจ ATK กลุ่มเสียง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 สายพันธ์ โอไมครอน ให้แก่พี่น้องชาวตำบลแดงหม้อ ณ ศาลประชาคม บ้านบุตร หมู่ 4 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณ คุณพิมและครอบครัวเดินทางมาบริจาคชุดตรวจ ATK เพื่อบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ