ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565

      นายสมชาย สายเสมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ซึ่ง นายก อบต.แดงหม้อ ได้เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ เป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสําคัญ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565

      

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณท่าน้ำวัดบ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงไว้ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ