สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมงคล ชมภูพื้น

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธวัชชัย ชมภูพื้น

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพงษ์พัฒน์ คุณสว่าง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1

นายศราวุฒ สุพล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2

นายมงคล ชมภูพื้น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3

นายธวัชชัย ชมภูพื้น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4

นางสาวจินตนา ทุมวงษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5

นายวิชัย หมื่นสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ