การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แดงหม้อ และได้บันทึกรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แดงหม้อ และได้บันทึกรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แดงหม้อ และได้บันทึกรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แดงหม้อ และได้บันทึกรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ