กองคลัง

นายไชยวัฒน์ บุญอุ้ย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางแอนนา เสาเวียง

นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรษา สุวะรักษ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางกรรณิกา เดชขุนทด

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวอรวรรณ ปักปิ่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวนุชนาท แสนโสภณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ