สำนักปลัด

นายคริสโตเฟอร์ยร สาระวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางพัชราพรรณ หมื่นสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวสุวิตรา จันทะวารีย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวุฒิศักดิ์ บัวจูม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอนงนาฎ สารกาล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายเอนก สมเพาะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอานนท์ มีคุณ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรชัย สิงห์สาย

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายโกศล ชมภูพื้น

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายจำรัส รองทอง

คนสวน

นางสาวสมพร ภูพวก

แม่บ้าน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ