หัวหน้าส่วนราชการ

นางวรานิตย์ สายทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางวรานิตย์ สายทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นายคริสโตเฟอร์ยร สาระวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายไชยวัฒน์ บุญอุ้ย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายคริสโตเฟอร์ยร สาระวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายไชยวัฒน์ บุญอุ้ย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางกรรณิกา เดชขุนทด

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ