โครงการเพิ่มสมรรถนะให้กับเกษตรอาสาสมัครดูแลสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565 12:27

        เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ชมรมควายงาม เครือข่ายคนรักควายอุบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะให้กับเกษตรอาสาสมัครดูแลสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส. วุฒิพงษ์ นามบุตร เป็นประธานในพิธี และเนื่องจากวันที่ 14 พฤษภาคม เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค - กระบือ เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นแนวทางพัฒนาควายไทยสืบมาพร้อมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญควาย พร้อมทำบุญเลี้ยงพระให้มีเวทีสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาการเลี้ยงควาย และปรับปรุงแบบวิธีการเลี้ยงควายไทย มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพออกสู่ตลาด พร้อมนำควายพ่อพันธุ์ที่ชนะการประกวดระดับประเทศ แม่พันธุ์ที่ให้ลูกกับพ่อพันธุ์ที่ปรับปรุงสายพันธุ์ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรหันมาพัฒนาสายพันธุ์และส่งเสริมการเลี้ยงควายไทยมากขึ้น

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ